misszió

misszió

A High-Tech Suli program digitális tantermek felszerelésével és a tanárok támogatásával segíti hozzá a gyermekeinket ahhoz, hogy a világ megismerése mellett, a bennük rejlő tehetséget is fel tudják fedezni. A célunk, hogy a körülmények soha ne állhassanak a tudás útjába és minden adott legyen ahhoz, hogy helyt tudjanak állni a felnőttek sokszor kihívásokkal teli világában. A High-Tech Suli egy kapu a világ megismeréséhez. Mert minden gyerek egy önálló galaxis.

HIGH-TECH TANTEREM

Tanterem és bútorzat

A hagyományos, padsoros elrendezésű tantermektől eltérő környezet létrehozásával különböző pedagógiai szituációk alakíthatóak ki és váltogathatóak akár a tanóra közben is. A csoportmunkát támogató teremelrendezés növeli a tanulók aktivitását.

Interaktív panel

A digitális tábla nemcsak látványosabbá, követhetőbbé teszi a tanórákat, de lényegesen megkönnyíti a tanár munkáját, miközben lehetőséget ad a tanulók saját munkájának bemutatására az osztálytársaik számára is.

Interaktív panel

Tanári laptop

Tanári laptop

A tanári laptop a digitális tanóra központja, ahonnan a tanár vezeti az óra menetét. A laptop fontos kiegészítői a webkamera, a mikrofon, valamint a dokumentumkamera, megvilágított tárgylappal, nagyító és stop motion funkcióval, amely lehetővé teszi kisebb tárgyak, eszközök, minták látványos bemutatását.

Tanulói eszközök

Felső tagozatban a tanulás legjobban használható kiegészítő eszköze a laptop, hiszen a tanulók ebben a korban már önállóan írnak, olvasnak, illetve önállóan vagy csapatban, maguk is állítanak elő különböző produktumokat, prezentációs tartalmakat. A tanulói eszközöket töltésre is alkalmas, zárható tárolószekrény kíséri.

Tanulói eszközök

Oktatási célú robotok

Oktatási célú robotok

A különböző oktatási célú robotok, mint például a LEGO EV3 Mindstorms egységek széleskörűen használhatóak a matematikai és digitális kompetenciák fejlesztésére. Az oktatási célú robotok használata közben a tanulók sok olyan készséget, kompetenciát is elsajátítanak, mint a szabályfelismerés, szabályalkotás, szabálykövetés, a csoportmunka összehangolása, a különböző szerepekben való együttműködés, algoritmizálás, programozás.

Mikro­kontroller­ek

A mikrokontrollerek, bár nevükben sci-fi kütyüknek tűnnek, de valójában nagyon egyszerű elektronikus szabályozó eszközökről van szó, amelyek könnyen programozhatóak. Gyakorlatilag mindent ilyen kis elektromos egységek vezérelnek körülöttünk az autóbuszok leszállásjelzőjétől a mikrohullámú sütő menüjéig. Az eszközök játékos felületén keresztül a gyerekek jobban megérthetik, hogy hogyan működik a világ ma.

Mikro­kontroller­ek

3D nyomtatók

3D nyomtatók

A 3d nyomtatók digitális modellekből képesek valós, 3 dimenziós tárgyat alkotni. A 3d nyomtatók segítségével a gyerekek az alkotás egy új szintét tapasztalhatják meg, amelyen csak a fantáziájuk szab határt az alkotásnak. A fizikai tárgyak alkotása a szemléltetésen túl a geometria, fizika, sőt a kémia és a biológia tananyagának is a könnyebb megértését, feldolgozását segítik elő.

A pedagógusok bevonása

A program megvalósításának kulcspontja a pedagógusok kiválasztása, képzése és ösztönzése. A kiválasztott pedagógusok eszközhasználati és módszertani képzésben részesülnek, amely felkészíti őket az új eszközök használata mellett számos új, digitális pedagógiai módszertan alkalmazására is, mellette pedig bérkiegészítést is kapnak.

A pedagógusok bevonása

pályázat

A Mészáros Csoport elkötelezett az iskoláskorúak esélyteremtése mellett. Ennek jegyében társadalmi felelősségvállalási programja keretében, pályázat útján segít az iskoláknak digitális tanterem és digitális eszközökkel támogatott pedagógiai program kialakításában. A pályázaton elnyerhető támogatás célja a köznevelési intézmények infrastrukturális, oktatástechnológiai és módszertani fejlesztése.

Az első pályázat lezárult, de a program további lehetőségeket tartogat.

A pályázat keretében támogatott iskolák:

  • Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola
  • Hévízgyörki Petőfi Sándor Általános Iskola
  • Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola
  • Szentistvántelepi Általános Iskola
  • Bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskola

pályázat

AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK

AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK

A High-Tech suli videopályázata

A High-Tech Suli Program pályázatot hirdet a Digitális Témahét 2021 programjának keretében az online intézményi szintű jó gyakorlatokat bemutató videók készítésére köznevelési vagy szakképző intézmények számára.

A pályázat tárgya:

A tantermen kívüli digitális munkarend idején megvalósult online oktatáshoz kapcsolódó digitális pedagógiai módszerek, sikeres módszertani és technikai megoldások bemutatása és megosztása videó formájában.

A pályázat díja:

1.000.000 Ft összértékű digitális oktatási eszköz. A pályázat keretében legfeljebb 4 pályázó intézmény részesülhet digitális eszköz támogatásban intézményenként 250.000 Ft értékben.

Bővebb információ:

https://digitalistemahet.hu/hir/a-high-tech-suli-program-dth-videopalyazata

SAJTÓ

Origo: Átadta az első digitális
tantermeket a High-Tech Suli program

„Jó látni a kollégáimat is, akik időt és energiát nem sajnálva, szinte gyermeki lelkesedéssel forgatják az új eszközöket. Azzal pedig, hogy ezért plusz juttatás is jár nekik, úgy érzik elismerik azt a többletmunkát, amit beletesznek a programba”

Kustra Hajnalka, intézményvezető, Hévízgyörki Petőfi Sándor Általános Iskola

TV2 Play: Innováció az oktatásban:
Digitális eszközökkel szárnyalhatnak a diákok

A tantermekben olyan eszközök segítségével tanulhatnak majd a diákok, mint az interaktív panel, oktató robotok, vagy éppen 3D nyomtató, Az iskolák technikai hátteret, míg a tanárok szakmai segítséget kapnak, valamint a program ideje alatt anyagi juttatásban is részesülnek.

Metropol.hu:
Elindult a High-Tech Suli Program,
ez maga a jövő

A program hozzásegíti a gyerekeket ahhoz, hogy a világ megismerése mellett, a bennük rejlő tehetséget is felfedezzék. A program célja, hogy a körülmények soha ne állhassanak az útjukba és minden adott legyen ahhoz, hogy a gyerekek később helyt tudjanak állni minél több területen.

Borsonline:
Digitalizáció a gyerekekért,
elindult a Hight-Tech Suli program

A High-Tech Suli program digitális tantermek kialakításával biztosítja a 21. századi oktatás feltételeit hazai iskolák számára. Az európai szinten is kiemelkedő technikai felszerelés mellett a programban résztvevő pedagógusok külön képzésben és anyagi támogatásban részesülnek.


kapcsolat